Prirodni preparati zdravlje nis . Snaga sibirske prirode menja kvalitet života! Sibir je po mnogo čemu jedinstven predeo!
Tu rastu trave, unikatne po čistoći i snazi koja im pomaže da prežive surovu sibirsku
klimu. Naučna saznanja sa moćnim sibirskim biljkama neraskidiva su veza u
proizvodima Sibirskog Zdravlja- Siberian Wellnessa. Naš cilj je da poboljšamo Vaš život
i život Vaše porodice!

Prirodni preparati zdravlje nis

„Ako nemate sada dovoljno vremena za svoje zdravlje, kasnije ćete morati da odvojite mnogo više vremena i novca za svoju bolest.“ – kaže mudra kineska poslovica. U svakodnevnom životu smatramo da smo zdravi ako trenutno nismo oboleli, ili se ne lečimo ni od jedne bolesti. Da li je zdravlje samo to? Naravno da nije! A priroda nudi sve što je potrebno organizmu da bi zdravo funkcionisao. Drevni narodi su bili duboko svesni čovekove zavisnosti i veze sa prirodom, i tu vezu ne treba nikada prekidati. Priroda nas najbolje razume i ume da brine o nama.

Prvi put pojam wellness upotrebio je doktor Halbert Duna 1961-ve godine kako bi nazvao način funkcionisanja koji je orijentisan ka maksimalnom razvoju potencijala koji ima svaka osoba. Ovaj izraz se najpre odnosi na stil života koji podrazumeva dostizanje savršene ravnoteže duha i tela koju svako od nas može uz malo truda, pravilnu ishanu i redovno vežbanje da ostvari. Na taj način ne samo da ćemo se osećati bolje u svojoj
koži, već ćemo očuvati naše zdravlje i imati dovoljno energije čak i tokom onih najnapornijih dana.

Prirodni preparati zdravlje nis

Snaga sibirske prirode menja kvalitet života! Sibir je po mnogo čemu jedinstven predeo! Tu rastu trave, unikatne po čistoći i snazi koja im pomaže da prežive surovu sibirsku klimu. Naučna saznanja sa moćnim sibirskim biljkama neraskidiva su veza u proizvodima Sibirskog Zdravlja- Siberian Wellnessa. Naš cilj je da poboljšamo Vaš život i život Vaše porodice!

Prirodni preparati zdravlje nis. Snaga sibirske prirode menja kvalitet života! Sibir je po mnogo čemu jedinstven predeo!
Tu rastu trave, unikatne po čistoći i snazi koja im pomaže da prežive surovu sibirsku
klimu. Naučna saznanja sa moćnim sibirskim biljkama neraskidiva su veza u
proizvodima Sibirskog Zdravlja- Siberian Wellnessa. Naš cilj je da poboljšamo Vaš život
i život Vaše porodice!